Program rządowy “Za życiem”

W związku z wyznaczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Rykach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Ryckim informujemy, iż będziemy realizowali w latach 2017-2021 zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań programu będzie polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów m.in.: terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Z zajęć w ramach programu rządowego „Za życiem” mogą korzystać dzieci z Powiatu Ryckiego, zarówno niepełnosprawne, jak i zagrożone niepełnosprawnością,  do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach.