Spotkanie w ramach Sieci

W dniu 21.09.2021r.  o godz. 15.00 odbyło  się  kolejne spotkanie w ramach Sieci  współpracy i samodoskonalenia nauczycieli  na temat ,,Funkcjonowanie dziecka z syndromem FAS”.

Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć się ,,na żywo”, porozmawiać o ważnych dla nas sprawach i problemach, jakie napotykamy na co dzień w naszej pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Prelegentkami były specjalistki pracujące w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD  w Lublinie, Panie: Justyna Syroka i Agnieszka Lembrych-Furtak. Przekazały one bardzo istotne informacje na temat diagnozy, możliwości terapii i kompleksowej interwencji dla dzieci obciążonych FAS/FASD.

Cieszy fakt, że tak liczna grupa nauczycieli uczestniczy w organizowanych przez nas spotkaniach.

Koordynatorzy Sieci

Beata Rudnik

Barbara Dac