Nauczyciele wzbogacają wiedzę na temat niebezpieczeństw płynących dla uczniów z Internetu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach prowadzi od kilku lat spotkania w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku tematyka spotkań koncentruje się wokół rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli, co wynika z zapotrzebowania lokalnego środowiska pedagogów.
W dniu 28.09.2020 r. w świetlicy ZSZ Nr 2 w Rykach odbyło się kolejne zaplanowane spotkanie szkoleniowe na temat: „Dzieci i młodzież w świecie internetowym. Wyzwania dla rodziny i szkoły.” Osobami prowadzącymi byli wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, eksperci działający w Zespole ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP: dr Anna Andrzejewska oraz prof. dr hab. Józef Bednarek.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli z palcówek oświatowych całego powiatu ryckiego. Prowadzący poruszyli istotne i częste problemy, jakie napotykają w swojej pracy wychowawczej nauczyciele i rodzice, a dotyczące konsekwencji niewłaściwego i niebezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu. Bardzo ciekawy wykład wzbogacili aktualnymi doniesieniami naukowymi z zakresu uzależnienia od cyberprzestrzeni, a także zaprezentowali materiały wizualne, w tym przykłady gier, które zawierały szkodliwe i niedostosowane do wieku i wrażliwości odbiorców treści. Słuchacze otrzymali cenne, praktyczne wskazówki, które mogą wykorzystać w codziennej pracy pedagogicznej.
Koordynatorzy Sieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach
Beata Rudnik
Mirosława Brasławska-Haque