Ruszyły spotkania nowej Sieci nt. zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach prowadzi od kilku lat spotkania w ramach  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli, które cieszą się  dużym zainteresowaniem. W tym  roku  tematyka spotkań  będzie koncentrowała  się wokół problemów wynikających z zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W dniu 9.03.2021 r.   odbyło się  pierwsze  zaplanowane  spotkanie, podczas  którego omówiono podział zaburzeń psychicznych  u dzieci i młodzieży oraz zaburzenia depresyjne.  Osobami prowadzącymi były koordynatorki Sieci: Beata Rudnik i Barbara Dac.

Spotkanie odbyło się w trybie online, co podyktowane zostało aktualną sytuacją epidemiczną.  Prowadzące poruszyły istotne  problemy, z jakimi zmagają się młodzi ludzie doświadczający zaburzeń nastroju. Uczestnicy Sieci mogli uzyskać informacje na temat diagnozy i terapii dzieci z depresją, a także wskazówki dotyczące postępowania z uczniami w szkole.

Kolejne spotkanie będzie poświęcone zaburzeniom lękowym, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników Sieci.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi w zakładce Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli.

Koordynatorzy Sieci:

Beata Rudnik
Barbara Dac