Program Za życiem

Drodzy Rodzice

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  (Dz.U.z 2017r. poz.1712) realizują one nastepujące zadania:

  • Udzielają rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
  • Wskazują właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. 
  • Wskazują jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom.
  • Organizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  • Koordynują korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. 

Dokładne informacje nt. realizacji programu będą zamieszczane w zakładce program rządowy ” Za życiem”.