Program rządowy “Za życiem”

W związku z wyznaczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Rykach przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Ryckim informujemy, iż będziemy realizowali w latach 2022-2026 zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań programu będzie polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów m.in.: terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Z zajęć w ramach programu rządowego „Za życiem” mogą korzystać dzieci z Powiatu Ryckiego od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Warto wiedzieć, że:  

  • zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści,
  • dla każdego dziecka zespół terapeutów przygotowuje indywidualny plan pracy,
  • zajęcia odbywają się w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach,
  • godziny zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców.