Program Za życiem

Drodzy Rodzice

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  (Dz.U.z 2017r. poz.1712) realizują one nastepujące zadania:

Udzielają rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów…

Więcej

Konkurs logopedyczny Paronimy

Podopieczni Poradni po raz kolejny wzięli udział w konkursie logopedycznym.  Tym razem był to konkurs:  „Paronimy”.

Konkurs nt. „Paronimy” został zorganizowany przez Wydawnictwo Komlogo oraz SzkołęPodstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów we Włocławku. Celem tego konkursu było rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu oraz prezantacja ich umiejętności, możliwości  i zdolności plastycznych. W ramach konkursu na…

Więcej

Zajęcia feryjne

 Po raz kolejny w okresie ferii zimowych, dzieci miały okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach  z logopedą i pedagogiem organizowanych na terenie naszej Poradni.

Były to grupowe zajęcia logopedyczne oraz pedagogiczne „Trening grafomotoryczny. Planowanie ruchu ręki wg A.Bali”. Zajęcia logopedyczne przeznaczone były dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem zajęć z logopedą było m.in. ćwiczenie słuchu fonematycznego,  prawidłowego toru oddechowego, podnoszenie sprawności aparatu…

Więcej

50lecie istnienia Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Rykach

W dniu 31.05.2019r. w ZSZ Nr 2 w Rykach odbył się Jubileusz 50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach. W obchodach wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele szkół wyższych, powiatowych instytucji, bibliotek, domów kultury, prezesi stowarzyszeń i organizacji oraz byli pracownicy Poradni.

Spotkanie zaszczycili także swoją obecnością Wicekurator Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik oraz Wicestarosta Powiatu Ryckiego Dariusz Cenkiel,…

Więcej

Konferencja nt Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży

W dniu 09.03.2018r. została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach w ramach Sieci doskonalenia i samokształcenia nauczycieli „Nałogowe zachowania uczniów” konferencja nt. „Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży”.

Do organizacji konferencji włączyły się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Prelegentami byli lekarz psychiatra dr Gustaw Kozak oraz psychoterapeuci Danuta Gruszczyńska i Michał Melonowski.

W konferencji uczestniczyło 150 osób….

Więcej

Certyfikat jakości

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach dołączyła do elitarnego grona placówek oświatowych w Województwie Lubelskim świadczących usługi na najwyższym poziomie.

W czasie spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 26.08.2015r., które odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz nagrodził Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczno w Rykach,  wręczając na ręce pani dyrektor Alicji Kuchnio…

Więcej

Ewaluacja zewnętrzna w Poradni

W dniach 22.06.2015-03.07.2015 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa przez zespół wizytatorów z KO w Lublinie.

Miło nam poinformować, że nasza placówka otrzymała w badanych obszarach wyniki wskazujące na wysoki i bardzo wysoki stopień spełniania wymagań….

Więcej