Oferta zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach

 Kontakt do Poradni : telefon 81/865 26 40    e-mail pppryki@op.pl

 

Tematy adresowane do DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?  – zajęcia warsztatowe w szkołach dla dzieci  z kl. 0 oraz uczniów z kl. I-III (osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog)

2. Profilaktyczne zajęcia grupowe “Ładnie mówię”  – warsztaty dla  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w szkołach i przedszkolach (osoba odpowiedzialna Dominika Miturska – logopeda)

3. Logopedyczne badania selekcyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – diagnoza w szkołach i przedszkolach (osoba odpowiedzialna Dominika Miturska –  logopeda)

4. Badania wzroku i słuchu  przy użyciu Platformy Badań Zmysłów –badania na terenie szkół i przedszkoli  (uczniowie kl. O-III) – osoba odpowiedzialna Jolanta Piechota – pedagog

5. Grupowe zajęcia dla dzieci młodszych z opóźnionym rozwojem mowy – warsztaty w Poradni dla dzieci przedszkolnych (osoba odpowiedzialna Dominika Miturska –  logopeda)

6. Ćwiczenia grafomotoryczne według A. Bali -stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu- cykl zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Poradni w ferie zimowe  (osoba odpowiedzialna Anna Ochap –  logopeda)

7. Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow (na terenie Poradni) dla dzieci od 4 roku życia oraz uczniów kl. IV-VIII – osoba odpowiedzialna Dominika Miturska –  logopeda

8. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie i kreatywność –warsztaty dla uczniów kl. I-III  i kl. IV- VI (osoby odpowiedzialne Mirosława Brasławska-Haque -pedagog terapeuta, Jolanta Piechota- pedagog terapeuta)

9. Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczniów –warsztaty w szkołach dla uczniów szkół podstawowych (osoba odpowiedzialna Anna Ochap –  logopeda)

10. Zajęcia integracyjne  –warsztaty dla uczniów klas IV- VIII   i kl. I szkół ponadpodstawowych  (osoby odpowiedzialne Ewa Sokołowska – pedagog, Beata Rudnik-  psycholog, Magdalena Szypulska- Zyga – psycholog, Juliia Całka – pedagog)

10. Mediacje rówieśnicze –warsztaty dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych (osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska – pedagog)

11.  Efektywna komunikacja –warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych   (osoby odpowiedzialne Beata Rudnik-psycholog i  Magdalena Szypulska- Zyga psycholog)

12.  Radzenie sobie ze stresem –warsztaty dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych  (osoby odpowiedzialne Beata Rudnik-psycholog i Magdalena Szypulska- Zyga psycholog)

13. Radzenie sobie z lękiem -warsztaty dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych  (osoba odpowiedzialna Beata Rudnik-psycholog)

14. Zdrowy styl życia a używanie mediów cyfrowych –warsztaty dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych  (osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga psycholog)

15. Jak dbać o dobre relacje z rówieśnikami? –warsztaty dla uczniów kl. IV-VIII i szkół ponadpodstawowych  (osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga psycholog)

16. Po co nam emocje? –warsztaty dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych  (osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga psycholog)

17. Ćwiczenia dykcyjne -warsztaty w szkołach dla uczniów kl. IV-VIII  (osoba odpowiedzialna Dominika Miturska –  logopeda)

18. Diagnoza zainteresowań  i preferencji zawodowych uczniów klasy VIII  –  osoba odpowiedzialna Beata Rudnik-psycholog

 

Tematy adresowane do RODZICÓW

1. Jak dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka? (profilaktyka) – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym-osoby odpowiedzialne Dominika Miturska-logopeda, Anna Ochap-logopeda

2. Niepokojące symptomy w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju mowy dziecka –  prelekcja dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – osoba odpowiedzialna Anna Ochap -logopeda

3. Jak dbać o prawidłowy rozwój psychiczny dziecka? –prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

4. Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach? –prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

5. Jak wspierać dzieci w umiejętności radzenia sobie ze stresem?  -prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

6. Dojrzałość szkolna – jak dobrze przygotować dziecko do nauki?  –prelekcja dla rodziców dzieci z klasy O – osoba odpowiedzialna Jolanta Piechota – pedagog

7. Jak wspierać poczucie własnej wartości u dziecka?  -prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – osoba odpowiedzialna Mirosława Brasławska-Haque -pedagog terapeuta

8. Jak dbać o rozwój psychiczny i społeczny dzieci i nastolatków?  –prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska – Zyga – psycholog

9. Zdrowy styl życia a używanie  internetu, komputera, smartfona  –prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska – Zyga – psycholog

10. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych  –prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska -Zyga -psycholog

11. Jak radzić sobie z emocjami dziecka -konkretne przykłady  -prelekcja dla rodziców uczniów kl. IV-VIII – osoby odpowiedzialne Ewa Sokołowska -pedagog, Juliia Całka -pedagog

12. Jak rozmawiać z dzieckiem o używkach i konsekwencjach sięgania po nie? – prelekcja dla rodziców uczniów kl. IV-VIII – osoby odpowiedzialne Ewa Sokołowska -pedagog, Juliia Całka -pedagog

13. Moje dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową  –prelekcja dla rodziców uczniów klas VIII-osoba odpowiedzialna Beata Rudnik -psycholog

14. Kiedy warto wybrać się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej? – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym -osoba odpowiedzialna Mirosława Brasławska -Haque pedagog – terapeuta

15. Trening umiejętności wychowawczych  –warsztaty w Poradni (cykl 8 spotkań po 1,5 godziny)  – osoby odpowiedzialne Mirosława Brasławska-Haque  pedagog terapeuta, Barbara Dac psycholog

 

Propozycje dla NAUCZYCIELI

1. Jak wspierać poczucie własnej wartości u uczniów? –prelekcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej – osoba odpowiedzialna  Mirosława Brasławska -Haque pedagog-terapeuta

2. Opinie i orzeczenia – kiedy, komu, po co? – prelekcja – osoba odpowiedzialna Mirosława Brasławska -Haque pedagog-terapeuta

3. Jak przestać zwlekać i odkładać na później ? – warsztaty – osoba odpowiedzialna Beata Rudnik  psycholog

4. Logopedia w pigułce –prelekcja- osoba odpowiedzialna Anna Ochap logopeda

5. Zapobieganie wadom wymowy – prelekcja – osoba odpowiedzialna Anna Ochap logopeda

6. Zajęcia otwarte dla nauczycieli logopedów – osoba odpowiedzialna Anna Ochap logopeda

7. Wsparcie w procesie diagnozy i terapii logopedycznej – osoba odpowiedzialna Dominika Miturska logopeda

8. Spotkania dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz nauczycieli wspomagających –cykl spotkań w Poradni – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska – Zyga

9. Konsultacje dla nauczycieli uczniów z autyzmem – osoba odpowiedzialna Barbara Dac – psycholog

10. Konsultacje dla nauczycieli uczniów słabowidzących, słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie – osoba odpowiedzialna Jolanta Piechota pedagog

11. Szkoła dla wychowawców – warsztaty (10 spotkań po 2,5 godziny na terenie Poradni) – osoby odpowiedzialne Ewa Sokołowska pedagog, Magdalena Szypulska -Zyga psycholog

12. Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli „ Wspieranie dzieci i rodziców w sytuacjach trudnych. Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” kontynuacja cyklu spotkań dla nauczycieli wszystkich placówek z Powiatu Ryckiego – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik psycholog, Barbara Dac psycholog

13. Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli „Trudności wychowawcze z uczniami – wyzwania dla nauczycieli” cykl spotkań w II semestrze 2022/23  dla nauczycieli wszystkich placówek z Powiatu Ryckiego – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik psycholog, Juliia Całka pedagog