Oferta zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach

 Kontakt do Poradni : telefon 81/865 26 40          e-mail pppryki@op.pl

 

Tematy adresowane do DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Zajęcia interakcyjne w grupie (zajęcia warsztatowe) dla dzieci w wieku przedszkolnym, z kl. O oraz uczniów z kl. I-III -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

2. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? (zajęcia warsztatowe) dla dzieci 5-letnich, z kl. O oraz uczniów z kl. I-III-osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

3. Logopedyczne badania selekcyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (diagnoza  w przedszkolach  i  szkołach)-osoby odpowiedzialne Dominika Miturska- logopeda, Jolanta Strumnik- logopeda

4. Zajęcia grupowe dla dzieci młodszych z opóźnionym rozwojem mowy (warsztaty w Poradni) dla dzieci w wieku przedszkolnym – osoba odpowiedzialna Dominika Miturska-  logopeda

5. Profilaktyczne zajęcia grupowe na terenie szkół i przedszkoli dla dzieci w wieku przedszkolnym “Ładnie mówię” (warsztaty dzieci w wieku przedszkolnym) -osoba odpowiedzialna Dominika Miturska-  logopeda

6. Badania wzroku i słuchu  przy użyciu Platformy Badań Zmysłów (badania na terenie szkół i przedszkoli) uczniowie kl. O-III – osoba odpowiedzialna Jolanta Piechota- pedagog

7. Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow (na terenie Poradni) dla dzieci od 4 roku życia – osoba odpowiedzialna Dominika Miturska –  logopeda

8. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie i kreatywność (warsztaty) dla uczniów kl. I-III  i kl. IV- VI – osoby odpowiedzialne Mirosława Brasławska-Haque -pedagog terapeuta, Jolanta Piechota- pedagog terapeuta

9. Zajęcia integracyjne (warsztaty) dla uczniów klas IV- VIII   i szkół ponadpodstawowych – osoby odpowiedzialne Ewa Sokołowska – pedagog, Beata Rudnik-  psycholog, Magdalena Szypulska- Zyga- psycholog

10. Mediacje rówieśnicze (warsztaty)dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych – osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska – pedagog

11. Ćwiczenia dykcyjne (warsztaty w szkołach) dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej – osoba odpowiedzialna Dominika Miturska -logopeda

12. Zdrowy styl życia a używanie mediów cyfrowych (warsztaty) dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga psycholog

13. Jak dbać o dobre relacje z rówieśnikami? (warsztaty) dla uczniów kl. IV-VIII – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga – psycholog

14. Jak się bronić przed agresją  i przemocą? (warsztaty) dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga psycholog

15. Efektywna komunikacja (warsztaty) dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik-psycholog i  Magdalena Szypulska- Zyga psycholog

16. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami (warsztaty) dla uczniów z klas  VI-VIII – osoba odpowiedzialna Beata Rudnik- psycholog

17. Czy warto ryzykować uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych?  (warsztaty) dla uczniów klas VII-VIII – osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska -pedagog

18. Radzenie sobie ze stresem (warsztaty/prelekcje) dla uczniów klasy VIII i szkół ponadpodstawowych – osoba odpowiedzialna Beata Rudnik-psycholog

19.Diagnoza zainteresowań  i preferencji zawodowych uczniów klasy VIII (badanie) –  osoba odpowiedzialna Beata Rudnik-psycholog

 

Tematy adresowane do RODZICÓW

1. Jak dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka? prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym-osoby odpowiedzialne Dominika Miturska-logopeda, Jolanta Strumnik-logopeda

2. Wyznaczenie granic  w relacji z dzieckiem prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym-osoba odpowiedzialna Mirosława Brasławska-Haque – pedagog terapeuta

3. Jak dobrze przygotować dziecko do nauki w szkole? prelekcja dla rodziców dzieci z klasy O -osoba odpowiedzialna Jolanta Piechota pedagog

4. Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach? prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, kl. O oraz uczniów kl. I-III -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

5. Jak wspierać dzieci w umiejętności radzenia sobie ze stresem?  prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, kl. O oraz uczniów kl. I-III -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

6. Jak dbać o prawidłowy rozwój psychiczny dziecka? prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, kl. O oraz uczniów kl. I-III – osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

7. Zdrowy styl życia a używanie telefonu,  internetu, komputera, smartfona prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska -pedagog

8. Granice – jak je wyznaczać? prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska -pedagog

9. Jak rozmawiać z nastolatkiem? prelekcja dla rodziców uczniów z klas IV-VIII-osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska -pedagog

10. Hejt w szkole i internecie. Jak rozpoznać czy dziecko hejtuje lub jest hejtowane? prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej – osoba odpowiedzialna Beata Rudnik -psycholog

11. Zaburzenia nastroju u dzieci. Jak je rozpoznać i jak reagować? prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – osoba odpowiedzialna Beata Rudnik -psycholog

12. Zaburzenia lękowe u dzieci. Jak postępować z dzieckiem? prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej- osoba odpowiedzialna Beata Rudnik -psycholog

13. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska -Zyga -psycholog

14. Jak poradzić sobie z przemocą i agresją wśród dzieci? prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  – osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska -Zyga – psycholog

15. Moje dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową prelekcja dla rodziców uczniów klas VIII-osoba odpowiedzialna Beata Rudnik -psycholog

16. Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych warsztaty (cykl 8 spotkań po 1,5 godziny) zapisy osobiste i telefoniczne w Poradni – osoby odpowiedzialne Mirosława Brasławska-Haque  pedagog terapeuta, Barbara Dac psycholog

 

Propozycje dla NAUCZYCIELI

1. Uczeń w kryzysie prelekcja – osoby odpowiedzialne Ewa Sokołowska pedagog, Magdalena Szypulska-Zyga-  psycholog

2. Zaburzenia lękowe u dzieci. Jak postępować z uczniami? prelekcja – osoba odpowiedzialna Beata Rudnik- psycholog

3. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych prelekcja- osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga- psycholog

4. Profilaktyka uzależnień od internetu, komputera, smartfona prelekcja- osoba odpowiedzialna Magdalena Szypulska- Zyga- psycholog

5. Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prelekcja – wszyscy pracownicy

6.  Nauczyciel – rodzic: zasady dobrej współpracy prelekcja – osoba odpowiedzialna Mirosława Brasławska- Haque- pedagog terapeuta

7. Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym? prelekcja – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik psycholog, Magdalena Szypulska-Zyga – psycholog

8. Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli „Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” cykl spotkań dla nauczycieli wszystkich placówek z Powiatu Ryckiego – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik psycholog, Barbara Dac psycholog

9. Konsultacje indywidualne i grupowe na terenie szkół i przedszkoli w zakresie opracowywania IPET-ów, dokonywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, prowadzenia zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne oraz zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.