W dniu 26 listopada 2018r. w ZSZ nr 2 w Rykach odbyła się konferencja podsumowująca działalność kolejnej Sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli na temat "Nałogowe zachowania uczniów" funkcjonujacej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach w okresie od stycznia do listopada 2018r.

Ważnym punktem konferencji był wykład dr Beaty Głodzik na temat "Konsekwencje edukacyjne zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy do korzystania w roku szkolnym 2018/19 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2018/2019

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie